Studentii care urmeaza forma de invatamant Frecventa redusa, ca si cei de la invatamantul la zi, au la dispozitie cursurile si seminariile in format electronic, postate pe Platforma de e-learning a Universitatii.

 

Biblioteca Universitatii din Pitesti pune la dispozitia studentilor un fond bogat de carte, permanent actualizata si in concordanta cu bibliografia recomandata de cadrele didactice.

 
Editura Universitatii din Pitesti are ca obiectiv principal editarea de lucrări cultural - ştiinţifice, didactice din toate domeniile, pentru sprijinirea procesului de învăţământ si a cercetarii stiintifice..