Universitatea din Pitesti a primit calificativul "Grad de încredere ridicat" in urma Hotararii Consiliului ARACIS din 26.04.2018

În temeiul Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011, al Cartei Universitatii şi al regulamentelor universităţii, Senatul a hotărât, în cadrul şedinţei din data de 25 iulie 2011, ca forma de învăţământ cu frecvenţă redusă să fie organizată prin Centrul pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă (CIFR).

Universitatea din Piteşti organizează forma de Învăţământ cu Frecvenţă Redusă pentru studii universitare de licenţă.

Pentru organizarea formei de învăţământ cu frecvenţă redusă, CIFR colaborează cu organismele de conducere din cadrul facultăţilor care au organizată această formă de învăţământ.

 

ANUL UNIVERSITAR 2021-2022 !

 

Misiunea Centrului pentru Învăţământ cu Frecvenţă Redusă este de a crea toate condiţiile pentru a oferi studenţilor o formă flexibilă de instruire, în ceea ce priveşte structurarea unităţilor de predare, metodele de predare şi de evaluare, formele de asistenţă oferite studenţilor.

 

Anul universitar 2021-2022 !!!

Centrul pentru Invatamant cu Frecventa Redusa coordoneaza urmatoarele specializari IFR:

DREPT MANAGEMENT ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI SI SERVICIILOR CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

Site realizat de conf. univ. dr. Logica Banica - ultima actualizare 6 Mai, 2020 21:30