DATE DE CONTACT

 • UNIVERSITATEA DIN PITESTI
  Str. Târgu din Vale, nr. 1, Pitesti
  Tel: +40 348-453 435 Fax: +40 348-453 123

http://www.upit.ro

 • CENTRUL PENTRU INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA
  B-dul Republicii, nr. 71, Pitesti

http://dfrid.upit.ro
E-mail: centru_ifr@upit.ro

 • FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI DREPT
  B-dul Republicii, nr. 71, Pitesti

 

http://www.upit.ro/facultati.html

Prin implementarea la Facultatea de Stiinte Economice a unui proiect cofinantat din Fondul Social European prin programul POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 2 – Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, domeniul major: Tranzitia de la scoala la viata activa, se vor organiza stagii de practica studenteasca cu parteneri societati comerciale din judetul Arges. Proiectul „Cresterea competitivitatii capitalului studentilor viitori economisti în scopul facilitarii tranzitiei acestora de la scoala la viata activa” este vizibil pe site-ul http://studec.upit.ro.Prin implementarea la Facultatea de Stiinte Economice a unui proiect cofinantat din Fondul Social European prin programul POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 2 – Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, domeniul major: Tranzitia de la scoala la viata activa, se vor organiza stagii de practica studenteasca cu parteneri societati comerciale din judetul Arges. Proiectul „Cresterea competitivitatii capitalului studentilor viitori economisti în scopul facilitarii tranzitiei acestora de la scoala la viata activa” este vizibil pe site-ul http://studec.upit.ro.

- În conformitate cu planurile de învatamânt ale programului de studii universitare FB IFR organizate de Centrul pentru IFR, în colaborare cu Facultatea de Stiinte Economice, studentii efectueaza stagiul de practica pe durata ultimelor 3 saptamâni ale semestrului al 4-lea, reprezentând 90 de ore de practica;
Responsabilitatea organizarii si desfasurarii practicii studentilor revine ierarhic:
o la nivel de Facultate: prodecan desemnat sa coordoneze practica studentilor;
o la nivel de Departament: responsabil de practica pentru fiecare specializare;
o la nivel de Centru IFR: secretar stiintific.
Studentii IFR vor desfasura practica în institutii/unitati economice/unitati juridice care au domeniul principal de activitate relevant pentru specializarea FB si au posibilitatea sa opteze între urmatoarele modalitati de efectuare a stagiului de practica: într-o unitate economica, institutie financiara sau institutie publica propusa si contactata de catre student, într-o unitate unitate economica, institutie financiara sau institutie publica la care studentul va fi repartizat de catre facultatea organizatoare a formei de învatamânt cu frecventa redusa sau Centrul IFR.
Stagiul de practica se efectueaza în baza conventiilor-cadru încheiate de facultate sau Centrul IFR, cu unitatile respective (Anexa II.30.b – Conventie cadru, Anexa II.30.c – Conventii de practica) .
Reglementarea stagiului de practica între studentul practicant si Facultate/ Centrul IFR se face prin semnarea Contractului-anexa la Conventia cadru.
Evaluarea stagiului de practica se face prin colocviu, în cadrul caruia studentul prezinta rezultatele activitatii practice într-un caiet de practica, conform cerintelor cadrului didactic responsabil cu activitatea de practica a grupei respective. Raportarea va include obiectivele prevazute în portofoliul de practica: activitatile desfasurate si competentele profesionale dobândite; autoevaluarea activitatii desfasurate.
Prin implementarea la Facultatea de Stiinte Economice a unui proiect cofinantat din Fondul Social European prin programul POSDRU 2007-2013, Axa prioritara 2 – Corelarea învatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, domeniul major: Tranzitia de la scoala la viata activa, se vor organiza stagii de practica studenteasca cu parteneri societati comerciale din judetul Arges. Proiectul „Cresterea competitivitatii capitalului studentilor viitori economisti în scopul facilitarii tranzitiei acestora de la scoala la viata activa” este vizibil pe site-ul http://studec.upit.ro.